UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

21081821X-BG-A-A0A0A-C002-001

Статус на събитието

Активен

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2021-08-18T11:25:00+03:00

Начало на събитието

2021-09-27T07:00:00+03:00

Край на събитието

2021-10-01T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

64826100

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

64826100

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности в участъка ОС Пиперево – КС „Петрич“

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 96 часа

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

Кулата/Сидирокастрo (вход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000020C

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C