С отбелязването на това поле, давам изрично, доброволно и информирано съгласие "Булгартрансгаз" ЕАД да събира, обработва и съхранява предоставените от мен по-горе лични данни, съгласно Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти за целите на обработка на изпратеното от мен съобщение.

Чрез изпращането на това електронно съобщение, Вие  заявявате, че сте запознат с нашата Декларация-съгласие за обработване на личните данни.

Длъжностно лице по защита на данните

Милена Петрова
„Булгартрансгаз“ ЕАД
гр. София, ж.к. Люлин 2
Бул. Панчо Владигеров № 66
dlzd@bulgartransgaz.bg

Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)