Настоящата секция предоставя информация относно тарифи и ценова информация за услугите по пренос, съхранение и балансиране, предоставяни от „Булгартрансгаз” ЕАД

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2022 г. - 30.09.2023 г. в съответствие с решения на КЕВР НГП-1/2.10.2020 г. и M-1/21.06.2022 г., приети с решение по т. 1 от протокол № 639 от 29.06.2022 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2021 г. - 30.09.2022 г. в съответствие с решения на КЕВР НГП-1/2.10.2020 г. и M-1/01.06.2021 г., приети с решение по т. 2 от протокол № 534 от 02.06.2021 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2020 г. - 30.09.2021 г. в съответствие с Решение No НГП-1/02.10.2020 г. на КЕВР, приети с решение по т.1 от протокол № 482 от 02.10.2020 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2019 г. - 30.09.2020 г. в съответствие с Решение No НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР приети с решение по т. 1 от протокол № 359 от 31.05.2019 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2018 г. - 30.09.2019 г. в съответствие с Решение No НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР приети с решение по т. 6 от протокол № 276 от 29.05.2018 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2017 г. - 30.09.2018 г. в съответствие с Решение No НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР приети с решение по т. 1.1 и т. 1.2 от протокол № 231 от 21.09.2017 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Тарифен калкулатор, приложим за тарифния период / газова година 2022/ 2023

Тарифен калкулатор, приложим за тарифния период / газова година 2021/ 2022

Тарифен калкулатор, приложим за тарифния период / газова година 2020 - 2021

Тарифен калкулатор, приложим за тарифния период / газова година 2019 - 2020

Тарифен калкулатор, приложим за тарифния период / газова година 2018 - 2019

Тарифен калкулатор, приложим за тарифния период / газова година 2017 - 2018

 

Такса за неутралност при балансиране за газовата година 2022/2023

Такса за неутралност при балансиране за газовата година 2021/2022

Такса за неутралност при балансиране за газовата година 2020/2021

Такса за неутралност при балансиране за газовата година 2019/2020

Цена на съхранение на природния газ, валидна до 15.04.2021 г.

Архив - Цени за пренос и съхранение на природен газ, валидни до 30.09.2017 г.

Публични консултации на проект на решение за определяне на стойности на параметрите по чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране валидни за газовата година 2023/2024

Публични консултации на проект на решение за определяне на стойности на параметрите по чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране валидни за газовата година 2022/2023

 

Публични консултации на проект на решение за определяне на стойности на параметрите по чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране валидни за газовата година 2021/2022

 

Окончателна консултация по чл. 26 от Регламент (ЕС) 2017/460 за установяване на мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ