Настоящата секция предоставя информация относно дейностите по балансиране