Настоящата секция предоставя информация относно условията за достъп до газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД и ПГХ Чирен, изискванията и процедурата за присъединавяне към мрежата

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ - ДЕЙСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Негру вода 1/ Кардам

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Русе/Гюргево

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Киреево/Зайчар

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Странджа 2/ Малкочлар

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Кюстендил/Жидилово

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Стара Загора

Бизнес правила, част от оперативно споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Странджа / Малкочлар