Уважаеми партньори,

„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26 от “Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране” с решение по протокол УС № 734/12.09.2023 г. на Управителния съвет на дружеството за периода 01.10.2023 г. – 31.03.2024 г. е определена таксата за неутралност при балансиране в размер на - 0,0167 лв./MWh без включен ДДС.