Сертификат

ПРЕДСТАВИТЕЛНА КАЛОРИЧНОСТ

Представителна калоричност за газова година 2019-2020

Представителна калоричност за газова година 2018-2019

Представителна калоричност за газова година 2017-2018            

Методика за превръщане на измерените количества природен газ от единици в обем в енергийни единици

Сертификат за качество на природния газ (минимални изисквания)

 

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода


Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ПГХ Чирен/ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода 

Сертификат на природния газ за ПГХ Чирен

 

 

 

Архив на сертификат за качеството на природния газ по месеци

 

ДНЕВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ПО ЗОНИ*

Зона 1 (xls) / Зона 2 (xls) / Зона 3 (xls) / Зона 4 (xls) / Зона 5 (xls) / Зона 6 (xls) / Зона 7 (xls) /


* Забележка: Зоните се формират от качествените характеристики на природния газ от една или повече точки на доставка, като обхватът им зависи от режима на рабоата на газопреносната мрежа.

 

ЧИСЛО НА ВОББЕ И ГОРНА ГРАНИЦА НА ТОПЛИНА НА ИЗГАРЯНЕ

WI и GCV - Дневни стойности

WI и GCV - Часови стойности

WI и GCV - Историческа информация