Исторически данни

Годишни данни за газова година 2016/2017

Актуални годишни (месечни) данни 2016

Годишни (месечни) данни за капацитет 2015 г.

Годишни данни за капацитет за 2014 г.

Годишни (месечни) данни за капацитет 2014 г.

Годишни (месечни) данни за капацитет 2013 г.

 

Актуални дневни данни за капацитет за пренос

 

Трансгранични изходни точки на газопреносната система на Република България - прогнозен прекъсваем капацитет за 2014г.

Изходни точки на газопреносната система на Република България - прогнозно използване на капацитета 2013-2015г.

 

Изходни точки на газопреносната система на Република България - технически, договорен и наличен капацитет за 2012 г.

Изходни точки на газопреносната система на Република България - използван капацитет за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

 

Входни точки на газопреносната система на Република България - технически, договорен и наличен капацитет за 2012 г.

Входни точки на газопреносната система на Република България - използван капацитет за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

 

Трансгранични изходни точки на газопреносната система на Република България - технически, договорен и наличен капацитет за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Трансгранични изходни точки на газопреносната система на Република България - използван капацитет за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

Tрансгранични изходни точки на газопреносната система на Република България - капацитет при обратен пренос за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Tрансгранични точки на газопреносната система на Република България - капацитет за виртуален пренос за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

 

Минимално и максимално използване на техническия капацитет за 2009 г., 2010г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

 

Число на Воббе и горна граница на топлина на изгаряне за 2014 г.

Число на Воббе и горна граница на топлина на изгаряне за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

 

Номинации, Ре-номинации, актуални физически потоци за 2014 г.

Дневни потоци за 2018 г.

Дневни потоци за 2017 г.

Дневни потоци за 2016 г.

Дневни потоци за 2015 г.

Дневни потоци за 2014 г.

Дневни потоци за 2013 г.

Дневни потоци за 2012 г.