Архив Планови ремонти

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2018 г. – актуализация 13 Септември 2018 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2018 г. – актуализация 9 Юли 2018 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2018 г. - дата на публикуване 15 Ноември 2017 г.

 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2017 г.
 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система за транзитен пренос на природен газ за 2016 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по националната газопреносна система за пренос на природен газ за 2016 г.

 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система за транзитен пренос на природен газ за 2015 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по националната газопреносна система за пренос на природен газ за 2015 г.

 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система за транзитен пренос на природен газ за 2014 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по националната газопреносна система за  пренос на природен газ за 2014 г.