Важно съобщение за пазара

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NTGN_20170822-24_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2017-08-07T10:00:00+03:00

Начало на събитието

2017-08-22T03:00:00+03:00

Край на събитието

2017-08-24T11:00:00+03:00

Забележка

Планирани ремонтни дейности по преносен магистрален газопровод – северен полупръстен – ЛК Горни Богров – ОС Нови Искър.

Недостъпност на съоръженията: 100 %

Засегнати съоръжения:

ГРС София 2 С053Р01 - 58ZC053P01SOF2-2

ГРС София 2 С053Р02 - 58ZC053P02SOF2-W

ГРС София 2 С053Р03 - 58ZC053P03SOF2-P

ГРС София 3 C055P01 - 58ZC055P01SOF3-G

ГРС София 3 C055P02 - 58ZC055P02SOF3-9

ГРС София 3 C055P03 - 58ZC055P03SOF3-2

ГРС София 3 C055P04 - 58ZC055P04SOF3-W

ГРС София 4 C056P01- 58ZC056P01SOF4-3

ГРС София 4 C056P02 - 58ZC056P02SOF4-X

АГРС Нови Искър С054Р01 - 58ZC054P01NISK-K

АГРС Нови Искър С054Р02 - 58ZC054P02NISK-D

АГРС Нови Искър С054Р03 - 58ZC054P03NISK-6

ГРС Перник С057Р01 - 58ZC057P01PERN-U

ГРС Перник С057Р02 - 58ZC057P02PERN-N

ГРС Перник С057Р03 - 58ZC057P03PERN-G

ГРС Перник С057Р04 - 58ZC057P04PERN-9

Очаквана продължителност на  събитието: 56 часа

Времевите параметри в съобщението са обявени в UTC.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C