Проведена инспекция на строително-монтажните работи на Транзитен газопровод за Турция (лупинг) в участъка КС „Лозенец” - ОС „Недялско”

На 17 август 2017 г. министър-председателят Бойко Борисов и министърът на енергетиката Теменужка Петкова инспектираха текущото изграждане на газопроводната отсечка КС „Лозенец – Недялско”, която представлява разширение на транзитния газопровод за Турция и е ключова за развитието на съществуващата междусистемна свързаност.

Изграждането на двадесеткилометровата отсечка от компресорна станция Лозенец до Недялско се реализира с цел повишаване на сигурността и капацитетните възможности на съществуващата транзитна газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД. Дейностите са част от Фаза 1 на проект от „общ интерес” (ПОИ) 6.8.2 „Модернизация, рехабилитация и разширение на съществуващата газопреносна инфраструктура на територията на България“, изпълнението на които ще осигури възможност за пренос на допълнителни количества газ към южната ни съседка. Лупингът представлява техническа предпоставка за осъществяване на реверсивен поток при необходимост, като с неговото реализиране ще бъдат създадени и технически възможности за гъвкавост на системата при различни операции и режими.

Към средата на м. август 2017 г. са изпълнени следните строително-монтажни работи:

  • изпълнен е демонтажът на ОС „Недялско“, изграден е заместващият го газопровод и е изпълнено врязването му;

  • ОС „Лозенец“ е изграден и предстоят изпитания на якост и плътност;

  • проведени са изпитания на плътност и якост на шлейфа на КС „Лозенец“, които приключиха успешно;

  • доставено е необходимото оборудване да строежа - тръби, колена, тройници и кранове.

По думите на премиера Бойко Борисов, с изграждането на реверсивни газови връзки европейският газоразпределителен център Балкан ще се захранва от различни източници на природен газ. Спазваме европейското законодателството и изискванията на Третия либерализационен пакет при реализация на проектите, всеки може да заплаща транзитни такси и да тразнитира през България, каза още Борисов. Ние работим с реални действия и изпълняваме един от основните си приоритети в областта на енергетиката, а именно - диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, подчерта Петкова.

Въвеждането на обект «Лозенец-Недялско» в експлоатация се очаква през 2018 г.

 

IMG_0034