Обучение за ползване на новите функционалности и интерфейс на RBP

Във връзка с пускането в експлоатация от 01.10.2018 г. на нова версия на Регионалната платформа за резервиране на капацитет (Regional Booking Platform – RBP), в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще бъде проведено обучение за ползване на новите функционалности и интерфейс на софтуера.

Обучението ще се проведе на 11.09.2018 г. от 13:30 до 16:30 часа.

Молим всеки участник в обучението да осигури преносим компютър и електронния си сертификат за достъп до платформата.

Молим да заявите Вашето участие на имейл info@bulgartransgaz.bg до 07.09.2018 г., като в обучението може да участват до двама представители от страна на всеки настоящ и бъдещ мрежови ползвател.