О Б Я В А до всички заинтересованите лица и общественост

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

бул. “Панчо Владигеров“ № 66,гр. София, ж.к. “Люлин 2“

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за  основен ремонт на Машинна зала към Компресорен цех на “Компресорна станция „Полски Сеновец“ в поземлен имот № 000304, землище село Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш.

Целта на инвестиционното предложение е проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: “Компресорна станция „Полски Сеновец“ - основен ремонт на Машинна зала към Компресорен цех“ с цел създаване на съвременни и безопасни условия за работа на персонала и на съоръженията, намиращи се в машинната зала на компресорния цех към Компресорна станция (КС) „Полски Сеновец“.

Лице за контакт от страна на Възложителя:

инж. Биляна Велева, тел. 02/939 6323,

ел. поща: Bilyana.Veleva@bulgartransgaz.bg

Инвестиционното предложение можете да намерите ТУК

При проявен интерес, писмени становища и мнения относно инвестиционното предложение се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново.