Още новини

22.07.2019

СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПГХ “ЧИРЕН” ЗА ГА ...

Булгартрансгаз ЕАД уведомява заинтересованите лица, че обявява свободен капацитет за съхранение, неизползван към 01.07.2018 г., и капацитет за нагнетяване през м. октомври 2019 г. в размер на 12,1 млн.куб.м.

повече »
18.07.2019

ПРЕУСТАНОВЯНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ТОЛЕРАНС ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ТАКСА ...

Информираме Ви, че с влизането в сила на Методика за определяне на дневна такса дисбаланс и такса за неутралност при балансиране, отпада прилагането на толеранс при изчисляването на дневна такса дисбаланс.

повече »
04.07.2019

НЕОБВЪРЗВАЩИ ПРОГНОЗИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЪРСЕНЕТО НА ДОБАВЕН КАПАЦИТЕТ НА ...

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи, "Булгартрансгаз" ЕАД стартира своя втори процес

повече »
01.07.2019

КЗК се произнесе по двете обжалвани ключови процедури на „Булгартран ...

За реализацията на проекта „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния газопровод до българо-сръбска граница““, „Булгартрансгаз“ ЕАД провежда две ключови процедури по реда на ЗОП – за линейната част на проек

повече »
20.06.2019

Заседание на Постоянната комисия по енергетика към 44-то Народно съб ...

Бихме искали да уведомим заинтересованите страни, че на 21 юни 2019 г. от 12:00 ч. в Зала Изток на Народното събрание ще се проведе заседание на Постоянната комисия по енергетика към 44-то Народно събрание с цел разглеждане

повече »
11.06.2019

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ относно Бизнес правилата и Процедурите за ком ...

СНТГН ТРАНСГАЗ и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за Виртуална интерконекторна точка Негру вода 2,3/Кардам. Съгласно Чл. 4 (2) от Регламент (ЕС) 2015/703 на Комисията от 30 април 2015 г. за установяване на

повече »
11.06.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД отвори офертите за избор на изпълнител за изгра ...

Днес, 11.06.2019 г. в 13:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД се проведе публично заседание, на което бяха отворени постъпилите оферти в рамките на обществената поръчка

повече »
11.06.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ЩЕ ОТВОРИ ОФЕРТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗ ...

На 11.06.2019 г. от 13:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ще се проведе публично заседание на комисията за провеждане на откритата процедура с наименование

повече »
31.05.2019

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИ КАПАЦИТЕТНИ ПРОД ...

Уведомяваме Ви, че във връзка със задължения по Регламент (ЕС) № 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи, „Булгартрансгаз“ ЕАД

повече »
28.05.2019

Ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще даде пресконференция

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов ще даде пресконференция на 28-ми май, вторник, от 16 часа. Срещата с медиите ще се проведе в зала 3, ет. 2, в сградата на газовия оператор, на бул. „Панчо Владигеров“ 66, Люлин 2.

повече »