Още новини

13.12.2019

„ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ИНФОРМИРА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА ЗА ...

С цел внасяне на яснота по отношение на практическото приложение на споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ, по-конкретно формирането и актуализирането на цената на доставката на природен газ по програмата

повече »
12.12.2019

ПОДПИСАН БЕШЕ НОВ МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЕРТ ...

Днес, 12 декември 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия се подписа нов меморандум за разбирателство за реализация на Вертикалния газов коридор. Страни по документа са операторите на газопреносни мрежи в България, Гърция, Румъния и Унгария, съответно “Булгартранс

повече »
12.12.2019

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ.26 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/460 НА КОМИСИЯТ ...

Уважаеми партньори, Във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 26 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ, „Булгартрансгаз“ ЕАД обя

повече »
10.12.2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЪРВИ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОВОБОЖДАВАНЕ НА ...

В продължение на вчерашната новина, представяме резултатите за закупения газ и цените на сделките от проведения на 9 декември 2019 г. първи търг по програмата за освобождаване на газа за всеки от продуктите.

повече »
09.12.2019

„ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ВЪВЕДЕ УСПЕШНО ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ОБЯВЯВА ...

Бихме искали да ви информираме, че платформата за търговия на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД беше успешно въведена в търговска експлоатация в рамките на първия търг по Програмата за освобождаване на газ за 2020 г.

повече »
09.12.2019

КОРПОРАТИВЕН УЕБСАЙТ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД

Бихме искали да ви информираме, че корпоративният уебсайт на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД вече е активен и може да бъде намерен на следния адрес

повече »
05.12.2019

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

повече »
04.12.2019

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ...

В продължение на новината, публикувана от "ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН" ЕАД на 29 ноември 2019 , бихме искали да благодарим за предоставените становища по проекта на Споразумение за участие на GRP сегмента на платформата за търговия на "ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН" ЕАД.

повече »
03.12.2019

О Б Я В А до всички заинтересовани лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, ж.к.“Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

повече »
29.11.2019

ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗ Е ВАЖНА СТЪПКА КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО Н ...

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД приветства приетото от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) решение по Протокол № 209, т. 2 за одобрение на Споразумението за изпълнение на Програмата за освобождаване на газ, което можете да намерит

повече »