Архив

07.07.2017

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката и във връзка с чл. 31, ал. 4 от Правила за балансиране

повече »
25.03.2016

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА БАЛАНСИРА ...

„Булгартрансгаз” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че срока за предоставяне на Становища по проект на Правила за балансиране на пазара на природен газ, проект на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и проект на Договор за покупка и

повече »
25.05.2018

ОБЯВА

има Изменение на инвестиционно предложение за „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „Очистно съоръжение (ОС) Вълчи дол – Кранов възел (КВ) Преселка“.

повече »
23.05.2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в ...

„Булгартрансгаз” ЕАД възнамерява да реализира проект „Модернизация на компресорна станция (КС) Ихтиман – етап 2“.

повече »
22.06.2016

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ГАЗОПРЕНОСНАТА М ...

Булгартрансгаз - българският оператор на газопреносна система, и ДЕСФА – гръцкият оператор на газопреносна система, с цел улесняване на трансграничната търговия и максималното използване на капацитета на взаимосвързаните газопреносни мрежи

повече »
15.06.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ

повече »
15.06.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ

повече »
10.06.2016

Булгартрансгаз беше домакин на 14-ия годишен форум на Gas Infrastruc ...

В периода 09-10 юни 2016 г. в София се проведе 14-та годишна конференция на Gas Infrastructure Europe (GIE), на която домакин беше българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз” ЕАД.

повече »
10.06.2016

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ за те ...

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за технологичните нужди

повече »
09.06.2016

„Булгартрансгаз“ и Eustream ще си сътрудничат в проучването на възмо ...

Газопреносните оператори на България и Словакия „Булгартрансгаз“ и Eustream ще си сътрудничат при проучването на възможностите за изграждане на проекта Eastring на териториите на своите държави.

повече »