Архив

01.08.2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ...

„Булгартрансгаз” ЕАД съобщава, че към настоящия момент се преценява необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на измененото инвестиционно предложение за „Подмяна на преносен газопровод в участъка ОС Вълчи дол – КВ Преселка”. съобщава

повече »
01.09.2017

Преминаване към газов ден от 8.00 ч. на 7.00 ч.

Булгартрансгаз“ ЕАД информира всички заинтересовани страни, че в периода от 04.09.2017 г. до 21.09.2017 г. на всички входни и изходни точки на газопреносната мрежа ще извърши пренастройване за преминаване на отчитането на газовото денонощие от 8.00 ч. - 8

повече »
21.09.2017

ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2017/2018

В изпълнение на чл. 33 от „Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ , в периода 3 август 2017 - 25 август 2017 г. вкл. беше проведена публична консултация, в рамките на коят

повече »
21.09.2017

ОДОБРЕНИ ХАРМОНИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС С ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ...

Във връзка с измененията на регулаторната рамка на услугите по достъп и пренос и свързаното с нея актуализиране на договорната рамка разгледа постъпилите становища и взе предвид конкретни предложения.

повече »
28.08.2017

Започват планирани ремонтни работи по транзитните газопроводи от бал ...

ПАО „Газпром“, ООО „Газпром експорт“ и операторите на преносните мрежи от балканското направление (в това число и „Булгартрансгаз“ ЕАД) съгласуват график за провеждане на ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление, свързани с из

повече »
24.08.2017

Приключване на планираните ремонтни дейности по магистрален газопров ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява всички клиенти, партньори и заинтересовани страни,

повече »
11.07.2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД проучва възможности за разширяване на газопреносната инфраструктура с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за България, съседните балкански страни и региона.

повече »
25.07.2016

До края на есента интерконекторът България – Румъния ще бъде изграден

„През есента на тази година страната ни ще има първата изградена междусистемна газова връзка – тази с Румъния“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която заедно с румънския министър на енергетиката Виктор Влад Григореску провери хода н

повече »
24.07.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ

повече »
17.07.2017

ВТОРИ СЕМИНАР, СВЪРЗАН С ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВ ...

В продължение на проведения на 11 май 2017 г. Семинар относно използване на функционалните възможности на Платформата за търговско диспечиране (CDP), „Булгартрансгаз“ ЕАД кани заинтересованите страни за участие във Втори семинар

повече »