Архив

28.08.2017

Започват планирани ремонтни работи по транзитните газопроводи от бал ...

ПАО „Газпром“, ООО „Газпром експорт“ и операторите на преносните мрежи от балканското направление (в това число и „Булгартрансгаз“ ЕАД) съгласуват график за провеждане на ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление, свързани с из

повече »
24.08.2017

Приключване на планираните ремонтни дейности по магистрален газопров ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява всички клиенти, партньори и заинтересовани страни,

повече »
11.07.2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД проучва възможности за разширяване на газопреносната инфраструктура с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за България, съседните балкански страни и региона.

повече »
25.07.2016

До края на есента интерконекторът България – Румъния ще бъде изграден

„През есента на тази година страната ни ще има първата изградена междусистемна газова връзка – тази с Румъния“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която заедно с румънския министър на енергетиката Виктор Влад Григореску провери хода н

повече »
24.07.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ

повече »
17.07.2017

ВТОРИ СЕМИНАР, СВЪРЗАН С ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВ ...

В продължение на проведения на 11 май 2017 г. Семинар относно използване на функционалните възможности на Платформата за търговско диспечиране (CDP), „Булгартрансгаз“ ЕАД кани заинтересованите страни за участие във Втори семинар

повече »
07.07.2017

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката и във връзка с чл. 31, ал. 4 от Правила за балансиране

повече »
25.03.2016

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА БАЛАНСИРА ...

„Булгартрансгаз” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че срока за предоставяне на Становища по проект на Правила за балансиране на пазара на природен газ, проект на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и проект на Договор за покупка и

повече »
25.05.2018

ОБЯВА

има Изменение на инвестиционно предложение за „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „Очистно съоръжение (ОС) Вълчи дол – Кранов възел (КВ) Преселка“.

повече »
23.05.2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в ...

„Булгартрансгаз” ЕАД възнамерява да реализира проект „Модернизация на компресорна станция (КС) Ихтиман – етап 2“.

повече »