Архив

03.09.2018

Сключване на договори за достъп и пренос за газова година 2018/2019

Булгартрансгаз уведомява всички ползватели със сключени договори за достъп и пренос за газова година 2017-2018, чийто срок на действие изтича на 1 октомври 2018г., че ако желаят да подновят достъпа си

повече »
29.04.2015

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че считано от 30 април 2015 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД приема заявления за съхранение за газова година 2015-2016

повече »
28.09.2017

КРЕДИТНИ ЛИМИТИ ПО ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ЗА ГАЗОВАТА ГОДИНА 201 ...

Във връзка с изискването за предоставяне на кредитен лимит съгласно Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД

повече »
28.08.2018

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

повече »
21.09.2017

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕ ...

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, “Булгартрансгаз” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за технологични ну

повече »
21.09.2017

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката и във връзка с чл. 31, ал. 4 от Правила за балансиране на пазара на природен газ, “Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
15.09.2017

Важно съобщение за пазара

Важно съобщение за пазара

повече »
07.02.2018

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ОП ...

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ОПЕРАТИВНО БАЛАНСИРАНЕ

повече »
31.08.2018

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

Покана за участие в търг за отдаване под наем за срок от една година на един чифт тъмни оптични влакна в направление ЦУ София – Ихтиман - Пловдив – Загоре – Лозенец – Странджа – Българо-турска граница, част от оптичната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
06.08.2018

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички

повече »