Архив

04.04.2016

Публична консултация на проект на Десетгодишен план за развитие на м ...

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, в съзвучие с добрите практики на европейския газов пазар и политиката си за прозрачност, „Булгартрансгаз” ЕАД започва публична консултация на проектa на Десетгодишен план за развитие на мреж

повече »
27.03.2018

СТАРТИРАНЕ НА ФАЗА 2 ОТ ПРОЦЕДУРА OPEN SEASON НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ ...

В качеството си на комбиниран оператор, осъществяващ лицензионните дейности по пренос и съхранение, „Булгартрансгаз“ ЕАД оперира и развива газопреносната инфраструктура в страната. В изпълнение на законовите изисквания за тези свои дейности

повече »
28.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСОВА УСЛУГА

Срокът за представяне на оферти за участие в процедура за предоставяне на финансова услуга “Сделки с финансови инструменти“, т.е. издаване и управление на банкова гаранция в евро обезпечаваща задължението за плащане на имуществена санкция, наложена от Евр

повече »
26.02.2019

РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСОВА УСЛУГА

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува Разяснение във връзка с процедура по събиране на оферти за предоставяне на финансова услуга “Сделки с финансови инструменти“, т.е. издаване и управление на банкова гаранция в евро обезпечаваща задължението за плащане на им

повече »
23.02.2018

Избор на нов Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Избор на нов Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД

повече »
14.02.2018

Промяна на УС на "Булгартрансгаз" ЕАД

Промяна на УС на "Булгартрансгаз" ЕАД

повече »
30.01.2019

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСОВА УСЛУГА

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга

повече »
05.02.2018

Изграждане на три преносни газопровода в България

Изграждане на три преносни газопровода в България

повече »
23.11.2017

Българският и македонският газопреносен оператор ще проведат съвмест ...

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и Акционерното дружество за извършване на енергийни дейности Македонски енергийни ресурси Скопие, държавна собственост “MEP АД Скопие“ ще проведат съвместно предпроектно проучване относно изграждане н

повече »
10.01.2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в ...

„Булгартрансгаз” ЕАД възнамерява да реализира проект „Модернизация на компресорна станция (КС) Петрич – етап 2“.

повече »