Архив

11.07.2017

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС И ОБЩИ УСЛ ...

Уведомяваме заинтересованите страни, че във връзка с предстоящите изменения на регулаторната рамка на предлаганите услуги по пренос, „Булгартрансгаз“ ЕАД изготви проект на Рамков договор за достъп

повече »
14.07.2017

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГА ...

Уведомяваме заинтересованите страни, че във връзка с предстоящите изменения на регулаторната рамка на предлаганите услуги по пренос и в продължение на публикувания на 11 юли 2017 г. рамков договор за достъп и пренос и Общи условия към него, „Булгартрансга

повече »
24.06.2016

Представители на Европейската комисия, КЕВР, БЕХ и Булгартрансгаз и ...

Представителят на Главна дирекция Енергетика към ЕК г-н Кристоф Ковач, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране г-н Иван Иванов

повече »
24.06.2016

Газопреносните оператори на България и Гърция подписаха споразумение ...

Операторите на газопреносните системи на България и Гърция – „Булгартрансгаз“ ЕАД и DESFA S.A. подписаха споразумение за междусистемна свързаност.

повече »
18.06.2018

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИ КАПАЦИТЕТНИ ПРОД ...

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИ КАПАЦИТЕТНИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТ (RBP) ЗА ГАЗОВИ ГОДИНИ 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 И 2022/2023

повече »
23.05.2018

СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПГХ “ЧИРЕН” ЗА ГА ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че след провеждането на първоначалната процедура за разпределение на капацитет за газова година 2018-2019 има останал свободен капацитет за съхранение в размер на 90,5 млн.м³.

повече »
19.05.2017

Oператорите на газопреносни мрежи (ОПС) от региона на Централна и Из ...

Операторите на газопреносни мрежи от региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) с удоволствие Ви представят Регионалния газов инвестиционен план за 2017 г.

повече »
02.05.2017

Допълнение към Процедура за разпределение на свободен капацитет за с ...

Уведомяваме заинтересованите лица, че в допълнение към обявената на 28 април 2017 г. Процедура за разпределение на капацитет в размер на 72 млн.м ³, считано от 02 май 2017 г. във връзка с изпълнението на

повече »
28.04.2017

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че след провеждането на първоначалната процедура за разпределение на капацитет за газова година 2017-2018 има останал свободен капацитет за съхранение в размер на 72 млн.м³.

повече »
28.04.2016

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че след провеждането на първоначалната процедура за разпределение на капацитет за газова година 2016-2017 има останал свободен капацитет за съхранение в размер на 81 млн.м³.

повече »