Архив

09.06.2017

НЕОБВЪРЗВАЩИ ПРОГНОЗИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЪРСЕНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПАЦИТ ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД е организатор на проект от „общ интерес“ (ПОИ) 6.8.2 „Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система“. Проектът е определен за проект от „общ интерес“

повече »
02.06.2016

Министър Петкова инспектира работата на газорегулираща станция (ГРС) ...

На 1 юни 2016 г. министърът на енергетиката Теменужка Петкова инспектира работата на ГРС "Бургас".

повече »
31.05.2016

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ и "Трансгаз" (Рум ...

В началото на месец април 2016 г. българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и С.Н.Т.Г.Н "Трансгаз" АД (Румъния) подписаха договор за изграждане на основния газопровод от подводния преход под река Дунав

повече »
27.04.2018

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУСКОВА КА ...

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява

повече »
19.05.2017

Важно съобщение за пазара

Важно съобщение за пазара

повече »
18.04.2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в ...

„Булгартрансгаз” ЕАД възнамерява да реализира проект „Модернизация на компресорна станция (КС) Лозенец – етап 2“.

повече »
12.05.2017

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕСЕЧНИ ТВЪРДИ ГРУПИРАНИ ...

Уведомяваме Ви, че във връзка със задължения по Регламент (ЕС) № 984/2013 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи

повече »
11.05.2016

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че считано от 11 май 2016 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД приема заявления за съхранение за газова година 2016/2017, съгласно реда предвиден в т. 5.10 от Правилата за ползване на ПГХ “Чирен”

повече »
11.05.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

повече »
28.04.2017

СЕМИНАР ОТНОСНО ФУНКЦИОНАЛНОСТ ВИРТУАЛНА ТЪРГОВСКА ТОЧКА (VTP) НА ПЛ ...

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че във връзка със стартиралото тестово използване и новите функционални възможности на Платформата за търговско диспечиране (CDP) и предлагането на функционалност Виртуална търговска точка (ВТТ/VTP)

повече »