„Булгартрансгаз“ ЕАД започва изпълнение на планови ремонтни дейности в София

Във връзка с публикувана информация относно временното преустановяване на подаването на природен газ към стопанските клиенти в няколко столични квартала, „Булгартрансгаз“ ЕАД внася следните уточнения:

Съгласно ремонтната програма на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 2018 г. от 07:00 часа на 29.08.2018 г. до 07:00 часа на 31.08.2018 г. ще се извършат планови ремонтни дейности на технологичните съоръжения при ГРС- 4 София.

В посоченият период ще бъде преустановено подаването на природен газ в изходна точка на газопреносната мрежа ГРС- 4 София. 

Ремонтите дейности се провеждат в съответствие с обявения на интернет страницата на Дружеството предварителен график за изпълнение на ремонтни работи от месец ноември 2017 г. https://bulgartransgaz.bg/bg/pages/remontni-deinosti-29.html

Ремонтните дейности са съгласувани с „Топлофикация София“ ЕАД и с „Овергаз Мрежи“, с цел съвместяване на плановите ремонти и недопускане на допълнителни ограничения през настоящия летен сезон. За извършването на плановите ремонтни дейности клиентите на мрежата са уведомени предварително по установения ред.

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще положи усилия за ускоряване извършването на необходимите ремонтни работи, така че подаването на природен газ да бъде възстановено във възможно най-кратки срокове.