„Булгартрансгаз“ ЕАД въведе в експлоатация първите 11 км от „Балкански поток“ на българска територия

„Булгартрансгаз“ ЕАД откри първата част от разширението на газопреносната мрежа по трасето на „Балкански поток“ в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“. Трасето включва газоизмервателна станция  „Странджа“ и 11 км. новоизграден преносен газопровод. Изпълнител на договора за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газоизмервателната станция „Странджа“ след проведената обществена поръчка е ДЗЗД „ГБС - Трансгаз“, договорът е сключен на 12.04.2018 г. на обща стойност до 27.7 млн. лв. без ДДС. Проектирането, доставката и изграждането на преносния газопровод от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа” е на обща стойност 47.9 млн. лв. без ДДС, a изпълнител e ДЗЗД „Странджа 2018“. Българският газопреносен оператор реализира тези обекти със собствени средства. По думите на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД проектът, който днес се въвежда в експлоатация, е основополагащ за газов хъб „Балкан“.

В церемонията по откриване на обекта участваха министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов, зам.-министър председателят Томислав Дончев, министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, зам.-министърът на енергетиката на Саудитска Арабия г-н Аабед Абдулах Алсаадун, посланикът на Руската федерация у нас Анатолий Макаров, държавният секретар на информацията и международното представителство на Унгария г-н Тамаш Менцер, представители на местната власт и депутати.

„Доказахме, че можем да реализираме проекти, с които да защитим ролята на България на газовата карта на Европа“, посочи изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов. Той акцентира на факта, че инвестицията в размер на 75 млн. лв. е изцяло финансирана от газовото дружество. По думите на Малинов, проектът е основополагащ за реализацията на приоритетния за правителството газов хъб „Балкан“.

По-късно официалните представители инспектираха строителните дейности на разширението на газопреносната мрежа по трасето на „Балкански поток“ в участъка от  Нова Провадия до българо-сръбска граница. Посетена бе откритата строителна площадка на териториите на Кнежа, Оряхово и Искър. Трасето на преносния газопровод ще премине през землищата на 11 области Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин. През месец април 2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД определи за изпълнител на обществената поръчка участникът Обединение „Консорциум Аркад“, с когото сключи договор на 18.09.2019 г. Общата стойност на подписания договор при срок за изпълнение на дейностите до 615 календарни дни е в размер до 1.1 млрд. евро без ДДС. В срок до 250 календарни дни ще бъде изграден участък с дължина около 308 км от КС Полски Сеновец до българо-сръбската граница. До момента изкопаната траншея е близо 5 км., а тръбите, които са в готовност за полагане са над 6 км. Почистената полоса на строителната площадка е 17 км.

Разширението на съществуващата газопреносна система и реализацията на цялостната концепция за газов хъб „Балкан“ целят запазване на ролята на Република България като водещ търговски разпределителен център в региона и Европейския съюз. Проектът за разширението на газопреносната инфраструктура - „Балкански поток“, е приоритет на българското правителство. С неговата реализацията се цели повишаване сигурността на доставките на природен газ от различни източници, засилване на конкуренцията и прозрачността на пазара с природен газ, което от своя страна да окаже позитивен ефект за потребителите на природен газ.