“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ за технологични нужди

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти  за сключване на договор за доставка на природен газ за технологичните нужди по преноса и съхранението на природен газ.

Срокът за представяне на оферти е 02.09.2016г. до 17.00 часа местно време.

Офертите следва да бъдат изготвени при спазване на условията на Покана за предоставяне на оферта за доставка на природен газ за технологичните нужди на „Булгартрансгаз” ЕАД по преноса и съхранението на природен газ, която може да намерите тук