Още новини

18.09.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД подписа договор с Обединение „Консорциум Аркад“ ...

Днес, 18.09.2019 г. в присъствието на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и на министър на енергетиката на Република България г-жа Теменужка Петкова, „Булгартрансгаз“ ЕАД и обединение „Консорциум Аркад“ подписаха договор за доста

повече »
16.09.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБ ...

Бихме искали да уведомим заинтересованите страни, че на 18 септември 2019 г. (сряда) от 14:30 ч. в Зала 3 на Източното крило на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на Постоянната комисия по енергетика към 44-то Народно събрание с цел разглеж

повече »
13.09.2019

О Б Я В А до всички заинтересовани лица и общественост

УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение (ИП) за временно укрепване на подводен преход на ТГ за Гърция и Северна Македония при река Стряма при с. Калековец.

повече »
05.09.2019

Параметри по чл.25 на Методика за определяне на дневна такса за дисб ...

Информираме Ви, че след проведена в периода 5.08.2019 – 23.08.2019 г. публична консултация с решение по протокол УС No 382/04.09.2019 г. на Управителния съвет на “Булгартрансгаз” ЕАД са определени стойности на параметрите по чл.25

повече »
04.09.2019

Информация за нагнетяването в ПГХ „Чирен“ през м. септември 2019 г.

Във връзка с възникнала необходимост от извършване на неотложни ремонтни дейности се налага промяна на дневните количества за нагнетяване в ПГХ Чирен в периода от 04.09.2019 до 30.09.2019 г.

повече »
03.09.2019

“Булгартрансгаз“ ЕАД проведе кръгла маса за Газов хъб „Балкан“

На 2 септември 2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД проведе кръгла маса за Газов хъб „Балкан“. Разгледани бяха аспектите с оглед осъществяването на проекта в съответствие и в изпълнение на приетото от Министерския съвет и Народното събрание решение за изменение

повече »
30.08.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪ ...

Днес, 30.08.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира процедура за Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Преносен газопровод до Свищов”. Настоящата тръжна процедура се обявява с цел разширяване на газопреносната мрежа на България чрез

повече »
22.08.2019

Удължаване срока на действие на Договорите за достъп и пренос за газ ...

Булгартрансгаз уведомява всички ползватели със сключени договори за Достъп и пренос с Общи условия към него, както и Договори за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договори за ползване на Виртуална Търговска Точка, чийто срок на действие

повече »
20.08.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за изб ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеж

повече »
02.08.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД отвори ценовите оферти за избор на изпълнител з ...

Днес, 02.08.2019 г. в 10:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД се проведе публично заседание, на което бяха отворени ценовите оферти в рамките на обществената поръчка с наименование „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и об

повече »